سهم گلچین
1399/08/25
09:35
وقفه معاملاتي نمادهای #ونوين، #ولساپا، #بکاب، #پکرمان، #دزهراوی به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت بازگشایی #حفاري، #ونيكي، #قشهد و #تنوينح با ت...

وقفه معاملاتی نمادهای #ونوین، #ولساپا، #بکاب، #پکرمان، #دزهراوی به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت
بازگشایی #حفاری، #ونیکی، #قشهد و #تنوینح با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت
توقف نماد #خزر به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
آغاز معاملات در نماد #گکوثر پس از اصلاح محاسبات مربوط به نوسان بیش از ۲۰ درصدی قیمت سهام، راس ساعت ۹:۲۰ انجام خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
#خپارس و #برکت با توجه به تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت سهام، به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرند و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت

انتهای خبر

0
0