بتاسهم
1402/04/05
08:01
#بورس_کالا یکشنبه 4 تیر تالار پتروشیمی: دوده شدوص 464میلیون ريال نخ شگویا 613میلیون ريال-36% رقابت تالار فرآورده نفتی: لوبکات قیمت پایه 168میلیون...

#بورس_کالا یکشنبه ۴ تیرتالار پتروشیمی:


دوده شدوص ۴۶۴میلیون ریال


نخ شگویا ۶۱۳میلیون ریال-۳۶٪ رقابتتالار فرآورده نفتی:


لوبکات قیمت پایه ۱۶۸میلیون ریال-بدون معامله


وکیوم باتوم - بدون معاملهتالار صنعتی:


کاتد مس ۳۶۶۶میلیون ریال-۵٪ رقابت


شمش فایرا ۹۷۷میلیون ریال-۹٪ رقابت(کاهش رقابت)


شمش روی ۱۰۲۲میلیون ریال-۸٪رقابت(کاهش رقابت)تالار سیمان:


عرضه ۱.۱میلیون تن-تقاضا ۱.۴۳میلیون تن


معامله ۱.۰۳میلیون تن-متوسط رقابت ۱۴٪بالاترین درصد رقابت در محصول شرکت های:


ساوه، سمازن، سهگمت، سپاها، سشمال، سفانو، اردستان، سترانقیمت پایه سیمان تیپ دو فله: ۷۴۰هزار تومان


میانگین قیمت معاملاتی تیپ دو فله:۸۸۲هزار توماندرصد رقابت واقعی(موزون) در کل صنعت سیمان نسبت به پایه: ۲۵٪


validhelalat

انتهای خبر

0
0