تکسهم ۹۸
1402/07/22
08:52
#توقف_های_بازار_امروز #ثشاهد     مجمع عمومی سالیانه #وجامی    مجمع عمومی سالیانه #کصدفح  اتمام مهلت استفاده از حق تقدم (در صورت تمدید نشدن) ⬇️ا...

#توقف_های_بازار_امروز#ثشاهد مجمع عمومی سالیانه


#وجامی مجمع عمومی سالیانه


#کصدفح اتمام مهلت استفاده از حق تقدم (در صورت تمدید نشدن)⬇️اعمال حجم مبنا ⬇️#بهیر


#چنوپا


#وایرا⬇️نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی ⬇️#فجوش


#سرمایه


#نبروج


#وآتوس


#شتولی


#لازما

انتهای خبر

0
0