سیگنال یاب روزانه
1402/08/10
13:31
🔸بیشترین ورود پول حقیقی: بالبر، تفارسح، فزر، اخابر، ثاخت، کایزد 🔸بیشترین خروج پول حقیقی: خساپا، شپنا، وبملت، شستا، آریان، ثفارس

🔸 بیشترین ورود پول حقیقی:بالبر، تفارسح، فزر، اخابر، ثاخت، کایزد
🔸 بیشترین خروج پول حقیقی:خساپا، شپنا، وبملت، شستا، آریان، ثفارس

انتهای خبر

0
0