نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1400/03/03
13:28
واچ لیست خرید #سه_شنبه #اعتماد #کیان #شبندر #پارتا #ساوه #افران #شرنگی #تیپیکو #شپنا #شتران

واچ لیست خرید #سه_شنبه#اعتماد


#کیان


#شبندر


#پارتا


#ساوه


#افران


#شرنگی


#تیپیکو


#شپنا


#شتران

انتهای خبر

0
0