اعتماد

صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د

1402/12/12 03:36:44
پایانی:65,926
(0.09%)
آخرین:65,926
(0.09%)

تعداد معاملات:2,511
حجم:31.76M
ارزش معاملات:2,094B
حجم مبنا:1
59,27672,448
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
399,198,497
65,925
65,926
17,684,99718
11,000,000
65,924
65,927
15,000,0001
11,000,000
65,923
65,928
2,000,0001
10,931,185(34%)
868(99%)
حجمحقیقیتعداد
12,516,562(39%)
1,146(99%)
20,831,922(66%)
7(1%)
حجمحقوقیتعداد
19,246,545(61%)
14(1%)
سرانه خرید حقیقی: 830,241,131 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.15سرانه فروش حقیقی: 720,040,895 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.87
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -