اعتماد

صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د

1402/09/06 09:36:04
پایانی:62,098
(0.08%)
آخرین:62,098
(0.08%)

تعداد معاملات:442
حجم:2.14M
ارزش معاملات:133B
حجم مبنا:1
55,83968,247
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1797,206,040
62,098
62,099
16,366,54032
61,015,438
62,097
62,100
15,000,0822
11,000,000
62,096
62,101
2,000,0001
1,142,086(27%)
156(99%)
حجمحقیقیتعداد
3,439,576(81%)
218(100%)
3,079,579(73%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
782,089(19%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 454,623,438 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.46سرانه فروش حقیقی: 979,774,268 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.16
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -