اعتماد

صندوق س.اعتماد آفرين پارسيان-د

1401/05/21 13:38:23
پایانی:46,497
(0.06%)
آخرین:46,498
(0.06%)

تعداد معاملات:3,962
حجم:113M
ارزش معاملات:5,257B
حجم مبنا:1
41,82051,112
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
5124,185
46,497
46,498
593,3727
25322,547,229
46,496
46,499
1,860,37521
101,000,000
46,495
46,500
2,038,42522
19,953,155(18%)
906(98%)
حجمحقیقیتعداد
17,978,990(16%)
542(97%)
93,113,226(82%)
20(2%)
حجمحقوقیتعداد
95,087,391(84%)
17(3%)
سرانه خرید حقیقی: 1,024,019,699 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.66سرانه فروش حقیقی: 1,542,378,409 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.51
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -