کیان

صندوق س. با درآمد ثابت کیان

1403/01/06 14:59:53
پایانی:52,790
(0%)
آخرین:52,789
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:14.71M
ارزش معاملات:776B
حجم مبنا:1
47,51158,069
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1180
52,560
52,996
63,2802
4756
50,388
53,350
16,4811
1500
47,375
53,500
5,0001
7,751,774(53%)
813(99%)
حجمحقیقیتعداد
7,892,808(54%)
738(99%)
6,964,840(47%)
5(1%)
حجمحقوقیتعداد
6,823,806(46%)
4(1%)
سرانه خرید حقیقی: 503,340,897 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.89سرانه فروش حقیقی: 564,581,753 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.12
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -