کیان

صندوق س. با درآمد ثابت کیان

1402/09/06 09:32:27
پایانی:48,703
(0.07%)
آخرین:48,703
(0.07%)

تعداد معاملات:388
حجم:1.03M
ارزش معاملات:50.47B
حجم مبنا:1
43,80053,532
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
112,285,385
48,703
48,704
2,304,10627
62,001,698
48,702
48,705
2,003,5585
21,005,134
48,701
48,706
1,000,5002
903,956(56%)
202(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,622,139(100%)
149(100%)
718,183(44%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 217,947,371 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.41سرانه فروش حقیقی: 530,221,716 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.43
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -