کیان

صندوق س. با درآمد ثابت کیان

1401/05/22 01:11:16
پایانی:36,591
(0.07%)
آخرین:36,591
(0.07%)

تعداد معاملات:2,276
حجم:12.62M
ارزش معاملات:462B
حجم مبنا:1
32,90740,219
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
23323,943
36,588
36,591
8581
121,004,471
36,587
36,592
162,1013
121,003,406
36,586
36,593
691,92810
10,553,167(84%)
1,075(99%)
حجمحقیقیتعداد
5,648,022(45%)
683(99%)
2,076,194(16%)
6(1%)
حجمحقوقیتعداد
6,981,339(55%)
10(1%)
سرانه خرید حقیقی: 359,210,170 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.19سرانه فروش حقیقی: 302,586,783 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.84
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -