کارگزاری آبان
1399/10/08
09:42
📈بانکی ها نیز نوسانی معامله می شوند.دي وملل پر عرضه های گروه اند.#وپاسار٬ #ونوين و #وپارس مثبت و متعادل اند.#وگردش با افزایش تقاضا همراه است.#وپست٬...

📈بانکی ها نیز نوسانی معامله می شوند.دی وملل پر عرضه های گروه اند.#وپاسار٬ #ونوین و #وپارس مثبت و متعادل اند.#وگردش با افزایش تقاضا همراه است.#وپست٬ #وخاور٬ #وشهر٬ #وزمین و #سامان متعادل و با گرایشی منفی معامله می شوند.


انتهای خبر

0
0