بورس۲۴
1403/04/20
12:18
«وسین» ذخیره خسارت معوق لحاظ کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بیمه سینا از لحاظ نمودن ذخیره خسارت معوق به مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال طبق نظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان نهاد ناظر خبر داد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بیمه سینا از لحاظ نمودن ذخیره خسارت معوق به مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال طبق نظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان نهاد ناظر خبر داد.


سزی
انتهای خبر

0
0