کمینا

شیشه سازی مینا

1400/08/01 19:01:45
پایانی:10,075
(-2.99%)
آخرین:10,075
(-2.99%)

تعداد معاملات:169
حجم:2.22M
ارزش معاملات:22.44B
حجم مبنا:962,835
10,07510,697
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
10,075
273,31626
000
10,245
10,0001
000
10,279
15,0001
1,728,001(78%)
44(98%)
حجمحقیقیتعداد
2,228,001(100%)
58(100%)
500,000(22%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 395,672,956 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.02سرانه فروش حقیقی: 387,019,139 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.98
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,7675,2666,0947,923-
حمایت27,9237,6736,3709,188-
حمایت19,0788,5776,6469,96930,699
P11,23410,98411,23411,234-
مقاومت112,38911,88813,81912,49931,155
مقاومت214,54514,29514,09513,280-
مقاومت315,70015,19914,37114,545-


آخرین اخبار کمینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر