اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

1401/05/22 02:14:07
پایانی:3,100
(0.25%)
آخرین:3,100
(0.25%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
2,9073,277
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
3,092
3,100
95,0001
1100,000
3,082
3,105
1,5001
2400,000
3,080
3,110
8,8611
2,851,534(87%)
47(94%)
حجمحقیقیتعداد
3,291,534(100%)
90(100%)
440,000(13%)
3(6%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 188,079,902 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.66سرانه فروش حقیقی: 113,375,060 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.60
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
11
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
6
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,8081,7571,9812,306-
حمایت22,3062,2812,0552,648-
حمایت12,7032,6522,1302,8599,228
P3,2013,1763,2013,201-
مقاومت13,5983,5474,0693,5439,294
مقاومت24,0964,0714,1443,754-
مقاومت34,4934,4424,2184,096-


آخرین اخبار اعتلا

نمایش اخبار قدیمی‌تر