اعتلا

شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز

1401/04/09 15:28:26
پایانی:3,539
(-0.72%)
آخرین:3,584
(0.53%)

تعداد معاملات:234
حجم:1.41M
ارزش معاملات:5.01B
حجم مبنا:1
3,3523,778
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
131,906
3,584
3,588
2,8061
2310,000
3,534
3,590
11,3701
15,642
3,532
3,596
44,8764
1,644,226(95%)
66(97%)
حجمحقیقیتعداد
1,737,726(100%)
94(100%)
93,500(5%)
2(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 88,165,391 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.35سرانه فروش حقیقی: 65,423,535 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.74
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
14
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,9771,8132,1172,749-
حمایت22,7492,6672,2193,213-
حمایت13,1943,0302,3203,50110,926
P3,9663,8843,9663,966-
مقاومت14,4114,2474,9574,43011,049
مقاومت25,1835,1015,0584,718-
مقاومت35,6285,4645,1605,183-


آخرین اخبار اعتلا

نمایش اخبار قدیمی‌تر