خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1402/08/07
09:22
#اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز در مهرماه 3 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها و از ابتدا سال مالی تا پایان مهر ماه 1,009 میلیارد ریال سود...

#اعتلاشرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز در مهرماه ۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها و از ابتدا سال مالی تا پایان مهر ماه ۱,۰۰۹ میلیارد ریال سود نقدی شناسایی کرده است.

انتهای خبر

0
0