بورس۲۴
1402/09/06
15:14
تغییرات پرتفوی "اعتلا" در آبان ماه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز در آبان ماه حدود ۳ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز در آبان ماه حدود ۳ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.


ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۱۲۲۵ میلیارد تومان رسید و ۵ میلیارد تومان افزایش داشت.


بیشترین سهم ارزش پرتفوی این شرکت مربوط به سبحان دارو به مبلغ ۱۲۱ میلیارد تومان می باشد.

اعتلا
انتهای خبر

0
0