بورس۲۴
1402/08/03
15:29
«اعتلا» از تغییرات سبد سهامش گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز در مهر ماه حدود ۰.۳ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۱۲۲۰ میلیارد تومان رسید و ۵۴ میلیارد تومان کاهش داشت.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز در مهر ماه حدود ۰.۳ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۱۲۲۰ میلیارد تومان رسید و ۵۴ میلیارد تومان کاهش داشت.یب
انتهای خبر

0
0