کدال۳۶۰
1402/07/18
14:09
#اعتلا آگهی ثبت افزایش سرمایه آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز - نماد: اعتلا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DP...

#اعتلا


آگهی ثبت افزایش سرمایهآگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز - نماد: اعتلابا عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۱A-۱۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.۱۴۰۲-۰۷-۱۸ ۱۰:۳۹:۵۲ (۱۰۹۰۶۶۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0