کارگزاری آبان
1402/08/01
09:13
📊#اعتلا اطلاعیه 1402/07/30 *سرمایه گذاری اعتلاء البرز* 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۰۶۱ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۲۱ د...

📊#اعتلا


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*سرمایه گذاری اعتلاء البرز*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۰۶۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۱ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0