گالا

رمزارز - رتبه 111
قیمت :
1,317 تومان
$0 
0.8%-

معاملات روزانه$61,194,378
حجم بازار$280,830,362
سکه در گردش6,977,205,436
عرضه کل35,240,112,493

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

0.0395
0.0409

0.0401
0.0404

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0%-
0.8%-
2.7%-

آخرین اخبار گالا

نمایش اخبار قدیمی‌تر