الراند

رمزارز - رتبه
قیمت :
2,039,726 تومان
$35.00 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

2,023,172
2,046,392

2,033,385
2,050,500

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار الراند

نمایش اخبار قدیمی‌تر