الراند

رمزارز - رتبه 45
قیمت :
1,594,855 تومان
$59.00 
+1.3%+

معاملات روزانه$26,091,030
حجم بازار$1,131,236,150
سکه در گردش23,502,926
عرضه کل23,016,298

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

47.31
48.64

47.95
48.23

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+0.6%+
+1.3%+
0%-

آخرین اخبار الراند

نمایش اخبار قدیمی‌تر