الراند

رمزارز - رتبه 43
قیمت :
4,955,385 تومان
$197 
+3.4%+

معاملات روزانه$82,734,009
حجم بازار$3,546,064,481
سکه در گردش20,212,175
عرضه کل23,016,298

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+0.4%+
+3.4%+
17.9%-