الراند

رمزارز - رتبه
قیمت :
2,482,424 تومان
$47.00 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

2,390,614
2,515,740

1,208,846
1,223,972

2,440,050
2,456,341

2,435,473
2,465,816

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار الراند

نمایش اخبار قدیمی‌تر