کازموس

رمزارز - رتبه 26
قیمت :
358,392 تومان
$10.00 
3.9%-

معاملات روزانه$221,590,862
حجم بازار$3,299,720,528
سکه در گردش286,370,297
عرضه کل0

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

321,323
337,882

358,728
362,523

358,222
361,039

356,000
370,665

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

2.1%-
3.9%-
+7.5%+

آخرین اخبار کازموس

نمایش اخبار قدیمی‌تر