کازموس

رمزارز - رتبه
قیمت :
465,541 تومان
$9.00 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

459,132
482,958

345,801
349,875

472,509
475,084

469,812
475,684

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار کازموس

نمایش اخبار قدیمی‌تر