بورسینه
1400/03/03
18:03
🔹بیشترین ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در روز جاری به صندوق پالایشی یکم (#پالایش) با ارزش ۳۴۲میلیارد تومان تعلق داشت و بعد از آن ...

🔹بیشترین ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در روز جاری به صندوق پالایشی یکم (#پالایش) با ارزش ۳۴۲میلیارد تومان تعلق داشت و بعد از آن صندوق واسطه‌گری مالی یکم (#دارا_یکم) بود که دومین صندوق پرمعامله لقب گرفت. صندوق با درآمد ثابت #کمند نیز در جایگاه سوم معاملات صندوق‌های ETF قرار گرفت.🔹حقیقی‌ها معادل ۵۶میلیارد تومان واحدهای صندوق افرا نماد پایدار (#افران) را از حقوقی‌ها خریدند (۶۰درصد از معاملات صندوق) و اشخاص حقوقی نیز بخشی از مالکیت صندوق #اعتماد آفرین پارسیان را به ارزش هفت میلیارد تومان به نفع خود تصاحب کردند (۹درصد معاملات).🔹دارندگان صندوق سرمایه گذاری در سهام آرمان سپهر آشنا (#آسام) رشد ۲.۵درصدی دارایی خود را به چشم دیدند و از طرف دیگر مالکان صندوق #افق_ملت با زیان ۲.۶درصدی در یک روز مواجه شدند. هیجانات امروز همچنین باعث شد که بیشترین نوسان قیمت (۴.۹درصد) در رابطه با صندوق #پالایش در تابلو معاملات نقش ببندد.🔹دو صندوق واسطه‌گری مالی و پالایشی یکم روی هم ۵۲۸میلیارد تومان معامله شدند یعنی ۳۸درصد از خرید و فروش‌های صندوق‌های قابل معامله به این دو صندوق دولتی اختصاص داشت.از سویی دیگر جمع معاملات صندوق‌های طلایی به حدود هزار و ۴۹۰میلیون تومان رسید. همچنین بیشترین رشد قیمت (۴.۲درصد) این گروه به صندوق پشتوانه طلای زرافشان (#زر) اختصاص یافت.🔹کل ارزش معاملات صندوق‌های معامله‌پذیر در نهایت به رقم هزار و ۴۰۷میلیارد تومان رسید و ورود پول حقیقی ۱۳۷میلیارد تومان شد، این در حالی است که گردش امروز بازار سهام در حدود دو هزار میلیارد تومان و مقدار خروج پول حقیقی ۳۶۰میلیارد تومان بود.


#بورسینه

انتهای خبر

0
0