زر

صندوق س.پشتوانه سكه طلاي زر

1401/04/08 23:22:55
پایانی:61,282
(1.36%)
آخرین:61,385
(1.54%)

تعداد معاملات:355
حجم:281,899
ارزش معاملات:17.27B
حجم مبنا:1
54,40966,499
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,261
61,271
61,385
4501
1149
61,235
61,389
2001
1200
61,230
61,400
8,6101
181,899(65%)
125(99%)
حجمحقیقیتعداد
281,899(100%)
79(100%)
100,000(35%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 89,177,076 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.41سرانه فروش حقیقی: 218,675,120 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.45
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -