زر

صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر

1401/07/09 14:15:33
پایانی:63,876
(3.93%)
آخرین:64,421
(4.82%)

تعداد معاملات:448
حجم:310,999
ارزش معاملات:19.86B
حجم مبنا:1
55,31167,601
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2480
64,421
64,559
5,3071
2497
64,400
64,560
10,0001
28,902
64,388
64,580
2001
303,966(100%)
139(100%)
حجمحقیقیتعداد
233,966(77%)
125(98%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
70,000(23%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 139,684,404 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.17سرانه فروش حقیقی: 119,558,497 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.86
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -