افق ملت

صندوق س در سهام افق ملت

1401/05/22 06:46:07
پایانی:151,310
(0%)
آخرین:150,650
(-0.43%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
136,180166,440
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
134
150,700
151,450
9063
11,497
150,650
151,500
5003
168
150,010
152,000
872
500(50%)
4(80%)
حجمحقیقیتعداد
803(80%)
5(83%)
503(50%)
1(20%)
حجمحقوقیتعداد
200(20%)
1(17%)
سرانه خرید حقیقی: 18,913,750 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.78سرانه فروش حقیقی: 24,300,386 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.28
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -