افق ملت

صندوق س در سهام افق ملت

1402/09/15 10:58:03
پایانی:222,000
(-0.76%)
آخرین:222,030
(-0.75%)

تعداد معاملات:5
حجم:5,137
ارزش معاملات:1.14B
حجم مبنا:1
201,350246,090
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14
222,030
224,900
6833
21,435
222,020
225,870
6422
18,640
222,010
225,880
1153
47(1%)
2(67%)
حجمحقیقیتعداد
5,138(100%)
3(100%)
5,091(99%)
1(33%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 5,217,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.01سرانه فروش حقیقی: 380,212,000 تومانقدرت فروش حقیقی: 72.88
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -