کمند

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

1401/05/22 01:11:16
پایانی:10,023
(0.05%)
آخرین:10,023
(0.05%)

تعداد معاملات:5,861
حجم:268M
ارزش معاملات:2,689B
حجم مبنا:1
9,01611,018
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1451,090,137
10,022
10,023
26,001,37910
145,558,763
10,021
10,024
12,653,51811
65,000,579
10,020
10,025
4,000,0004
177,355,257(66%)
1,609(99%)
حجمحقیقیتعداد
81,541,348(30%)
460(98%)
90,948,701(34%)
15(1%)
حجمحقوقیتعداد
186,762,610(70%)
8(2%)
سرانه خرید حقیقی: 1,104,805,308 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.62سرانه فروش حقیقی: 1,776,715,067 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.61
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -