کمند

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

1402/09/15 11:02:06
پایانی:10,200
(0.09%)
آخرین:10,201
(0.1%)

تعداد معاملات:818
حجم:24.85M
ارزش معاملات:253B
حجم مبنا:1
9,17111,209
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
174,402,672
10,201
10,202
8,404,17122
444,983,343
10,200
10,203
5,580,4916
3762,721,834
10,199
10,204
5,030,9914
23,000,568(82%)
184(99%)
حجمحقیقیتعداد
25,554,962(91%)
437(99%)
4,955,095(18%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
2,400,701(9%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 1,275,031,486 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.14سرانه فروش حقیقی: 596,477,373 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.47
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -