پالایش

صندوق پالایشی یکم-سهام

1401/07/10 03:08:01
پایانی:74,900
(-2.57%)
آخرین:74,400
(-3.22%)

تعداد معاملات:7,076
حجم:7.15M
ارزش معاملات:536B
حجم مبنا:1
69,20084,560
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,350
74,390
74,400
2,3711
44,073
74,380
74,410
1,4224
720,975
74,370
74,420
9,4862
6,724,560(94%)
1,936(100%)
حجمحقیقیتعداد
7,157,695(100%)
2,612(100%)
433,502(6%)
5(0%)
حجمحقوقیتعداد
367(0%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 260,159,888 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.27سرانه فروش حقیقی: 205,249,370 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.79
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -