پالایش

صندوق پالایشی یکم-سهام

1402/09/06 09:15:31
پایانی:141,900
(0.34%)
آخرین:141,810
(0.28%)

تعداد معاملات:361
حجم:92,104
ارزش معاملات:13.07B
حجم مبنا:1
127,270155,550
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2238
141,800
141,810
9642
12,803
141,780
141,820
1,6031
2210
141,770
141,850
9671
105,182(100%)
99(100%)
حجمحقیقیتعداد
105,182(99%)
131(98%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,300(1%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 150,760,866 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.32سرانه فروش حقیقی: 113,933,784 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.76
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -