پالایش

صندوق پالایشی یکم-سهام

1401/02/31 08:03:53
پایانی:80,990
(0%)
آخرین:80,700
(-0.35%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
72,90089,080
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
163
80,370
81,000
5001
1100
80,350
81,490
70,0001
1200
80,340
81,500
1,0001
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -