پالایش

صندوق پالایشی یکم-سهام

1401/07/03 06:01:42
پایانی:74,180
(-2.05%)
آخرین:73,990
(-2.31%)

تعداد معاملات:7,814
حجم:8.17M
ارزش معاملات:606B
حجم مبنا:1
68,17083,310
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1118,449
73,990
74,030
2,3694
1611,787
73,980
74,040
681
94,576
73,970
74,050
34,9462
7,711,783(94%)
2,900(100%)
حجمحقیقیتعداد
7,724,592(94%)
2,089(100%)
463,974(6%)
8(0%)
حجمحقوقیتعداد
451,165(6%)
4(0%)
سرانه خرید حقیقی: 197,262,090 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.72سرانه فروش حقیقی: 274,298,819 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.39
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -