پالایش

صندوق پالایشی یکم-سهام

1402/09/15 10:42:52
پایانی:142,480
(0.09%)
آخرین:143,330
(0.69%)

تعداد معاملات:4,769
حجم:4.45M
ارزش معاملات:634B
حجم مبنا:1
128,110156,570
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
19,250
143,300
143,350
7,1003
11,562
143,290
143,380
1,0352
42,620
143,280
143,390
3,5003
3,871,064(86%)
1,253(99%)
حجمحقیقیتعداد
3,898,675(86%)
1,359(100%)
643,841(14%)
7(1%)
حجمحقوقیتعداد
616,230(14%)
5(0%)
سرانه خرید حقیقی: 440,182,919 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.08سرانه فروش حقیقی: 408,744,086 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.93
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -