سیگنال یاب روزانه
1400/07/25
13:15
🔸بیشترین ورود پول: شراز، زاگرس، فملی، شپدیس، قجامح، کاما 🔸بیشترین خروج پول: وگردش، شپنا، فولاد، فجهان، وبملت، وبصادر

🔸 بیشترین ورود پول:شراز، زاگرس، فملی، شپدیس، قجامح، کاما🔸 بیشترین خروج پول:وگردش، شپنا، فولاد، فجهان، وبملت، وبصادر

انتهای خبر

0
0