سیگنال یاب روزانه
1401/03/01
13:16
🔸بیشترین ورود پول حقیقی: قاروم، مدیریت، افرا، حگهر، شبریز، حکشتی، ورنا 🔸بیشترین خروج پول حقیقی: فولاد، شبندر، فملی، وبملت، خگستر، جم پیلن، بپاس

🔸 بیشترین ورود پول حقیقی:قاروم، مدیریت، افرا، حگهر، شبریز، حکشتی، ورنا🔸 بیشترین خروج پول حقیقی:فولاد، شبندر، فملی، وبملت، خگستر، جم پیلن، بپاس

انتهای خبر

0
0