سیگنال یاب روزانه
1402/02/18
13:57
🔸بیشترین ورود پول حقیقی: تاصیکو، خوساز، فرود، لکما، وملی، خاور 🔸بیشترین خروج پول حقیقی: وبملت، کالا، شپنا، فولاد، وبصادر، شتران

🔸 بیشترین ورود پول حقیقی:تاصیکو، خوساز، فرود، لکما، وملی، خاور
🔸 بیشترین خروج پول حقیقی:وبملت، کالا، شپنا، فولاد، وبصادر، شتران

انتهای خبر

0
0