تی اس ای پرس
1399/10/07
19:51
#وبملت، #وتجارت، #وبصادر ⬇️ #شبندر، #شپنا، #شتران، #شبریز، #ونیکی، #تپکو واگذاری سهام دولت در برخی شرکت‌های بورسی به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت ...

#وبملت، #وتجارت، #وبصادر


⬇️


#شبندر، #شپنا، #شتران، #شبریز، #ونیکی، #تپکوواگذاری سهام دولت در برخی شرکت‌های بورسی به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت🔹هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه با واگذاری باقیمانده سهام دولت در تعدادی از شرکتهای بورسی به بانکهای ملت، صادرات و تجارت موافقت کرد.🔹در این جلسه که به ریاست رییس جمهور برگزار شد، وزارت اقتصاد (سازمان خصوصی سازی) مکلف گردید مجموعا معادل مبلغ ۴۳۵ هزار میلیارد ریال از باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکتهای پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکتهای سرمایه گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین هپکو و ایران ترانسفو را به بانک های ملت، صادرات و تجارت واگذار نماید.


_پاد


@TsePressانتهای خبر

0
0