بانی فام
1400/03/18
09:39
نماد های پر بیننده و دارای حجم مشکوک تا به این لحظه: #وآرین #کرمان #ساذی #کسرا #غگیلا #غشان #فلوله #فزرین #کاما ⚠️توصیه به خرید/فروش هیچ سهمی ند...

نماد های پر بیننده و دارای حجم مشکوک تا به این لحظه:#وآرین #کرمان #ساذی #کسرا #غگیلا #غشان #فلوله #فزرین #کاما
⚠️توصیه به خرید/فروش هیچ سهمی ندارم و صرفا نظر شخصیمو میدم اینکه هر تصمیمی قراره بگیرید باید با تحلیل باشه.


@signalpls

انتهای خبر

0
0