سیگنال یاب روزانه
1401/03/29
12:45
🔸بیشترین ورود پول حقیقی: سمگا، دی، خزامیا، مبین، پارس، وبانک، ثفارس 🔸بیشترین خروج پول حقیقی: وبملت، نوری، شپنا، بپاس، فملی، شتران، سآبیک

🔸بیشترین ورود پول حقیقی:سمگا، دی، خزامیا، مبین، پارس، وبانک، ثفارس🔸بیشترین خروج پول حقیقی:وبملت، نوری، شپنا، بپاس، فملی، شتران، سآبیک

انتهای خبر

0
0