بورسینه
1401/01/29
09:58
🔹در ساعت ۹ و ۴۰دقیقه جمع صف‌های خرید حدود ۶۴۳میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش ۲۱میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات خریدی که در سیست...

🔹در ساعت ۹ و ۴۰دقیقه جمع صف‌های خرید حدود ۶۴۳میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش ۲۱میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات خریدی که در سیستم معاملات ثبت شده به ۶۲۲میلیارد تومان می‌رسد.🔹تا این ساعت بیشترین تقاضا در صفوف خرید #وپست، #ورنا و #وبانک به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام پست بانک ایران، ۵۲میلیارد تومان سفارش خرید وجود دارد. بیشترین عرضه نیز در صفوف فروش #انرژی۱، #وآذر و #وزمین در نوبت انتظار است.🔹ارزش ۱۰ صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع ۲۹۵میلیارد تومان (۴۶درصد کل) و ۱۰ صف فروش برتر ۲۱میلیارد تومان (۱۰۱ درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در ۱۸ نماد بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده است؛ گفتنی است حجم صف #کفپارس به ۲.۴درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.🔹«خودرو و ساخت قطعات» بااقبال‌ترین صنعت امروز با خالص خرید ۱۱۵میلیارد تومان است و پس از آن گروه «بانک‌ها و موسسات اعتباری» قرار دارد که برآیند سفارشات خرید آن ۵۱میلیارد تومان می‌شود. از سویی دیگر گروه «فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط» با تقاضای فروش ۹میلیارد تومانی همراه است.


#بورسینه

انتهای خبر

0
0