بورس۲۴
1402/07/30
17:48
فرابورس ایران در خصوص اعمل حجم مبنا در بازار پایه شفاف سازی کرد

بورس ۲۴: بر اساس اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، بر اساس بررسی صورتت گرفته از تاریخ ۱۴۰۲.۰۷.۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲.۰۷.۳۰ حجم مبنا برای نمادهای معاملاتی کیسون، خبنیان و سلار از روز سه شنبه ۲ آبان اعمال نخواهد شد.

بورس۲۴ : بر اساس اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، بر اساس بررسی صورتت گرفته از تاریخ ۱۴۰۲.۰۷.۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲.۰۷.۳۰ حجم مبنا برای نمادهای معاملاتی کیسون، خبنیان و سلار از روز سه شنبه ۲ آبان اعمال نخواهد شد. هم چنین حجم مبنا برای نمادهای فکباده، دهدشت، پلاست، سفارود ، وامیر، وآرین، کازرو، ولیز و ثنظام از ۲ آبان اعمال می شود.

فرا
انتهای خبر

0
0