سیگنال یاب روزانه
1402/08/07
12:49
🔸بیشترین ورود پول حقیقی: بوعلی، فسبزوار، کی بی سی، نیان، فکمند، کقزوی 🔸بیشترین خروج پول حقیقی: خساپا، خودرو، فملی، وسدید، بازرگام، شستا

🔸 بیشترین ورود پول حقیقی:بوعلی، فسبزوار، کی بی سی، نیان، فکمند، کقزوی
🔸 بیشترین خروج پول حقیقی:خساپا، خودرو، فملی، وسدید، بازرگام، شستا

انتهای خبر

0
0