کارگزاری آبان
1400/03/03
09:31
📈بانکی ها نیز با بهبود تقاضا داد و ستد می شوند.#وپارس, #ونوين, #وپست, #وشهر, #وملل و #وگردش با تعادل میان خریداران و فروشندگان با گرایشی مثبت معامل...

📈بانکی ها نیز با بهبود تقاضا داد و ستد می شوند.#وپارس, #ونوین, #وپست, #وشهر, #وملل و #وگردش با تعادل میان خریداران و فروشندگان با گرایشی مثبت معامله می شوند.#وبصادر, #وپاسار, #سامانو #وکار پر عرضه های گروه اند.


انتهای خبر

0
0