اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1402/08/07
11:50
#وضعیت_معامله_فلزات_اساسی ⬅️ #فولاد با قیمت 524 تومان نوسان مثبت دارد و حجم معامله 38 میلیونی داشته است؛خرید حقیقی 82 درصد و حقوقی 18 درصد ⬅️ #...

#وضعیت_معامله_فلزات_اساسی⬅️ #فولاد با قیمت ۵۲۴ تومان نوسان مثبت دارد و حجم معامله ۳۸ میلیونی داشته است؛خرید حقیقی ۸۲ درصد و حقوقی ۱۸ درصد⬅️ #فملی با قیمت ۶۸۸ تومان نوسان مثبت دارد و حجم معامله آن به ۱۷ میلیون سهم رسیده است؛خرید حقیقی ۳۴ درصد و حقوقی ۶۶ درصد⬅️ #ذوب با قیمت ۳۱۹.۸ تومان در مثبت ۵ درصد دادوستد ۶۲ میلیون سهم را پشت سر گذاشته و با صف خرید بیش از ۱۴۰ میلیونی همراه است؛خرید حقیقی ۸۳ درصد و حقوقی ۱۷ درصد⬅️ #فخوز با قیمت ۲۹۵.۳ تومان رشد بیش از ۱.۵ درصدی دارد و حجم معامله آن به حدود ۴ میلیونی رسیده است؛خرید حقیقی ۹۲ درصد⬅️ #فباهنر #فرود #فسازان #فجر #فسوژ #فپنتا #فتوسا از جمله نمادهای مثبت گروه فلزات اساسی هستند.


⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع

انتهای خبر

0
0