کانال تحلیلی پارسیس
1402/04/01
18:59
#کدال 1401 # کانی غیرفلزی ✳️ گزارش عملکرد درآمد و سود خالص چهار فصل 1401 شرکتها و مقایسه با سال 1400 👇🏻 " ➖ #کباده سود 772ریالی : افت ...

#کدال ۱۴۰۱ # کانی غیرفلزی✳️ گزارش عملکرد درآمد و سود خالص چهار فصل ۱۴۰۱ شرکتها و مقایسه با سال ۱۴۰۰ 👇🏻


"➖ #کباده سود ۷۷۲ریالی : افت -۱۳٪


➖ #سفاسی سود -۶ریالی : رشد ۹۴٪


➖ #کفپارس سود ۲۷۰ریالی : افت -۴۵٪


➖ #کمرجان سود ۲۹۸ریالی : رشد ۲۱٪


➖ #سایرا سود ۲۳۳۵۶ریالی : رشد ۴۰۵۴٪


➖ #کسرام سود ۸۵ریالی : رشد ۴۳٪


➖ #کایتا سود ۵ریالی : افت -۹۳٪


➖ #کفرآور سود ۹۲۷ریالی : افت -۲۵٪
کانال تحلیلی پارسیس

انتهای خبر

0
0