اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1402/08/08
10:18
#وضعیت_معامله_فلزات_اساسی ⬅️ #فولاد با قیمت 530 تومان در مثبت 1 درصد دادوستد 13 میلیون سهم را ثبت کرده است؛خرید حقیقی 86 درصد و حقوقی 14 درصد ⬅️...

#وضعیت_معامله_فلزات_اساسی⬅️ #فولاد با قیمت ۵۳۰ تومان در مثبت ۱ درصد دادوستد ۱۳ میلیون سهم را ثبت کرده است؛خرید حقیقی ۸۶ درصد و حقوقی ۱۴ درصد⬅️ #فملی با قیمت ۶۹۰ تومان نوسان مثبت دارد و حجم معامله آن به ۹ میلیون سهم رسیده است؛خرید حقیقی ۶۱ درصد و حقوقی ۳۹ درصد⬅️ #ذوب با قیمت ۳۲۲.۸ تومان در مثبت ۲ درصد حجم معامله ۳۶ میلیونی داشته است؛خرید حقیقی ۱۰۰ درصد⬅️ #فخوز با قیمت ۳۰۰.۳ تومان با رشد بیش از ۲.۵ درصدی حجم معامله ۲ میلیونی را گذرانده است؛خرید حقیقی ۸۶ درصد و حقوقی ۱۴ درصد⬅️ #فسبزوار #فروژ #فسوژ #فروی #فولای #فسازان #کیمیا #فتوسا #فپنتا نمادهای مثبت قابل توجه در این گروه هستند.⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع

انتهای خبر

0
0