اخبار سایت بورس تهران
1400/09/07
14:31
بازگشایی و توقف نمادهای معاملاتی مورخ ۷ آذر ماه

بازگشایی و توقف نمادهای معاملاتی امروز یکشنبه مورخ ۷ آذر ماه اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران به نقل از مدیریت عملیات بازار، به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir با توجه به وجود ظن؛ دستکاری بازار / استفاده از اطلاعات نهانی در معاملات شرکت نوش‌مازندران ، نماد (غنوش۱) جهت بررسی بیشتر معاملات حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ متوقف شد.


توقف نمادهای (فلامی۱) و (فروس۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف


نماد معاملاتی شرکت های لامیران (فلامی۱) و فروسیلیس ایران (فروس۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردیدند. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهند شد.


توقف نماد (وپاسار۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب


به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت بانک پاسارگاد (وپاسار۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور ۶۰ دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران


بازگشایی نمادهای معاملاتی(خاهن)،(خاهنح)


به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران(خاهن)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و حق تقدم شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران(خاهنح)با توجه به بازگشایی نماد اصلی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران


نمادهای معاملاتی(وسقم)،(وسخوز)،(وسرضوی)مشمول رفع گره معاملاتی


نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری استان قم(وسقم)، سرمایه گذاری استان خوزستان(وسخوز)و سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی(وسرضوی) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشند.


بازگشایی نماد معاملاتی(شلعاب)


به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت لعابیران(شلعاب) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. همچنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال ( codal.ir ) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران


بازگشایی نماد معاملاتی (وصندوق)


نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی(وصندوق) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. همچنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال ( codal.ir ) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.


بازگشایی نماد معاملاتی (شدوصح)


نماد معاملاتی حق تقدم شرکت دوده صنعتی پارس(شدوصح) با توجه به اعلام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. همچنین طبق اعلام شرکت افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ثبت نخواهد شد و سود نقدی مصوب مجمع به سرمایه جدید حق تقدم های حاصل از افزایش سرمایه تعلق نمی گیرد. همچنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال ( codal.ir ) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.


بازگشایی نماد معاملاتی (وبشهر)


نماد معاملاتی شرکت توسعه صنایع بهشهر(وبشهر) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. همچنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال ( codal.ir ) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.


انتهای خبر

0
0