لكما

كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌

1400/07/29 06:03:09
پایانی:1,245
(-1.96%)
آخرین:1,232
(-2.99%)

تعداد معاملات:379
حجم:12.28M
ارزش معاملات:15.29B
حجم مبنا:8.03M
1,2321,308
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
1,232
5,332,39073
000
1,240
26,0001
000
1,251
12,1031
12,280,951(100%)
200(100%)
حجمحقیقیتعداد
12,080,951(98%)
57(98%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
200,000(2%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 76,448,919 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.29سرانه فروش حقیقی: 263,873,403 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.45
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-65-22617582-
حمایت258250198953-
حمایت19077461791,1823,696
P1,5541,4731,5541,554-
مقاومت11,8791,7182,2841,9253,748
مقاومت22,5262,4452,3652,154-
مقاومت32,8512,6902,4472,526-


آخرین اخبار لکما

نمایش اخبار قدیمی‌تر