لکما

کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌

1399/12/09 12:29:26
پایانی:6,471
(-0.03%)
آخرین:6,344
(-1.99%)

تعداد معاملات:20
حجم:40,300
ارزش معاملات:255M
حجم مبنا:3.08M
6,3446,667
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
6,344
43,488,7311,559
000
6,345
224,8197
000
6,346
221,6754
40,300(100%)
19(100%)
حجمحقیقیتعداد
40,300(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 13,725,331 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.05سرانه فروش حقیقی: 260,781,300 تومانقدرت فروش حقیقی: 19.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
12
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,5052,0612,7764,378-
حمایت24,3784,1563,0145,470-
حمایت15,3644,9203,2526,14519,050
P7,2377,0157,2377,237-
مقاومت18,2237,7799,4478,32919,050
مقاومت210,0969,8749,6859,004-
مقاومت311,08210,6389,92310,096-


آخرین اخبار لکما

نمایش اخبار قدیمی‌تر