لکما

کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌

1400/03/31 09:11:07
پایانی:3,854
(-0.02%)
آخرین:3,740
(-2.98%)

تعداد معاملات:7
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:2.55M
3,7403,970
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
3,740
31,964,020632
000
3,741
100,0002
000
3,742
50,0001
13,098(100%)
6(100%)
حجمحقیقیتعداد
13,098(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 8,413,282 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.17سرانه فروش حقیقی: 50,479,692 تومانقدرت فروش حقیقی: 6.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
6
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
2
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36562758462,179-
حمایت22,1791,9891,0373,052-
حمایت12,9412,5601,2273,59111,109
P4,4644,2744,4644,464-
مقاومت15,2264,8456,1785,33711,109
مقاومت26,7496,5596,3685,876-
مقاومت37,5117,1306,5596,749-


آخرین اخبار لکما

نمایش اخبار قدیمی‌تر