پتروآگاه

صندوق س صنایع آگاه1-بخشی

1402/09/06 09:13:48
پایانی:11,090
(0.27%)
آخرین:11,100
(0.36%)

تعداد معاملات:82
حجم:1.34M
ارزش معاملات:14.89B
حجم مبنا:1
9,96012,160
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
7645,908
11,100
11,110
56,51012
2630,539
11,090
11,120
117,0008
120,000
11,080
11,130
117,5318
459,089(21%)
14(93%)
حجمحقیقیتعداد
2,235,499(100%)
37(100%)
1,776,410(79%)
1(7%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 363,664,072 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.54سرانه فروش حقیقی: 670,045,511 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.84


آخرین اخبار پتروآگاه

نمایش اخبار قدیمی‌تر