همفکران
1401/11/30
12:43
جریان نقدینگی بازار طی هفته چهارم بهمن؛ کوچ سرمایه های خرد برای چهارمین هفته پیاپی

طی هفته چهارم بهمن ماه شاهد خروج حدود ۱،۴ همت پول خرد از بازار بودیم تا تراز نقدینگی حقیقی بازار برای چهارمین هفته متوالی منفی باقی بماند. در هفته ای که گذشت شدت خروج پول خرد از بازار نسبت به هفته سوم بهمن ماه حدود ۱۸ درصد کاهش داشت.

طی هفته چهارم بهمن ماه شاهد خروج حدود ۱،۴ همت پول خرد از بازار بودیم تا تراز نقدینگی حقیقی بازار برای چهارمین هفته متوالی منفی باقی بماند. در هفته ای که گذشت شدت خروج پول خرد از بازار نسبت به هفته سوم بهمن ماه حدود ۱۸ درصد کاهش داشت.صنایع و نمادهای صدرنشین خروج پول خرد


بیشترین خروج پول خرد از صنایع فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، بانکها و موسسات اعتباری، بیمه و صندوق بازنشستگی و مواد و محصولات دارویی اتفاق افتاد. صنایع شرکتهای چندرشته ای صنعتی، استخراج کانه های فلزی، حمل و نقل و انبارداری، محصولات غذایی و آشامیدنی، زراعت و خدمات وابسته و منسوجات نیز در رتبه های بعدی خروج پول خرد قرار گرفتند.در ۵ هفته اخیر بصورت متوالی شاهد منفی شدن برآیند ورود و خروج پول خرد صنعت فلزات اساسی بودیم. در هفته پایانی بهمن ماه حقیقیها حدود ۱۶۴ میلیارد تومان از سرمایه های خود را از این صنعت بیرون بردند تا به صدرنشین خروج پول خرد بدل شود. اما شدت خروج پول خرد از این صنعت در هفته چهارم بهمن تقریبا نصف هفته سوم بهمن بود.دومین صنعت با بیشترین خروج پول خرد، فرآورده های نفتی است. این صنعت طی ۴ هفته اخیر بطور پیاپی شاهد خروج سرمایه های خرد بازار است. شدت خروج پول خرد این صنعت در هفته چهارم بهمن نسبت به هفته سوم بهمن ۴۵ درصد افت کرد.صنعت بانکداری با از دست دادن حدود ۱۰۸ میلیارد تومان پول خرد در رتبه سوم بیشترین خروج نقدینگی حقیقی طی هفته پایانی بهمن ماه قرار گرفت. تراز پول خرد این صنعت در دو هفته اخیر به طور متالی مثبت بود اما در هفته ای که گذشت منفی شد.از بین نمادها عمده ترین خروج پول خرد به ترتیب از پالایش، اعتماد، سکه رفاه، فولاد، پارند، کگل، فملی، همای، شبندر و شستا انجام شد.صنایع و نمادهایی که ورود پول خرد را تجربه کردند.


صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله توانستند با جذب بیش از ۵۴۱ میلیارد تومان پول خرد، از این لحاظ صدرنشین شوند. صنایع سرمایه گذاریها، محصولات شیمیایی، سایر محصولات کانی غیرفلزی، هتل و رستوران و واسطه گریهای مالی و پولی نیز در جایگاه های دوم تا هفتم بیشترین ورود پول خرد قرار گرفتند.تراز پول خرد صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله برای چهارمین هفته متوالی مثبت شد. قدرت ورود نقدینگی حقیقی به این صندوقها در قیاس با هفته سوم بهمن حدود ۳۴ درصد افزایش داشت.دومین صنعتی که در هفته چهارم بهمن بیشترین ورود پول خرد را تجربه کرد، سرمایه گذاریها بود. این سومین هفته پیاپی است که برآیند ورود و خروج نقدینگی حقیقی به این صنعت مثبت می شود. قدرت ورود پول خرد به این صنعت نسبت به هفته سوم بهمن تقریبا نصف شد.صنعت محصولات شیمیایی که طی ۶ هفته قبل به طور پیاپی با تراز منفی پول خرد مواجه بود، در پایانی ترین هفته از بهمن ماه میزبان بیش از ۱۰۳ میلیارد تومان سرمایه خرد بازار شد.نمادهای ربع سکه رفاه، پتروآگاه، شکام، افران، طلا، گوهر، غدانه، کمند و آریا عمده ترین منابع حقیقی بازار را به سمت خود کشاندند.انتهای خبر

0
0