کدال۳۶۰
1402/02/06
18:30
#پتروآگاه اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_9_ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت بخشی پتروشیمی آگاه ▪️ شرکت بخشی پتروشیمی ...

#پتروآگاه


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت بخشی پتروشیمی آگاه

▪️ شرکت بخشی پتروشیمی آگاه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ تغییری نکرده است.▪️ «پتروآگاه» با سرمایه ثبت شده ۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مبلغ ۸۲۰,۵۹۵ میلیون ریال سودی محقق نکرده است.
۱۴۰۲-۰۲-۰۶ ۱۸:۳۰:۲۴ (۱۰۱۷۹۶۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0