بتاسهم
1402/02/09
14:06
#صندوق #پتروآگاه 📌 بررسی پرتفوی ماهانه صندوق بخشی ETF "پتروآگاه" منتهی به 31 فروردین ماه ✅مجموع مبالغ خرید صندوق طی اسفند ماه 63 میلیارد تومان بو...

#صندوق


#پتروآگاه📌 بررسی پرتفوی ماهانه صندوق بخشی ETF "پتروآگاه" منتهی به ۳۱ فروردین ماه✅مجموع مبالغ خرید صندوق طی اسفند ماه ۶۳ میلیارد تومان بوده و مجموع مبالغ فروش سهام ۱۱۸ میلیارد تومان بوده است.✅خالص ارزش دارایی های صندوق: حدودا ۱۲۹۱ میلیارد تومانava.agah.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0