سهم گلچین
1402/02/06
13:05
#پتروآگاه نزدیک به nav ابطال در حال معامله در محدوده سبزرنگ بازار است. #پتروآگاه اغلب بین حقیقی های بازار داد و ستد شده و هم اکنون در قیمت 12،780 ر...

#پتروآگاه نزدیک به nav ابطال در حال معامله در محدوده سبزرنگ بازار است.


#پتروآگاه اغلب بین حقیقی های بازار داد و ستد شده و هم اکنون در قیمت ۱۲،۷۸۰ ریال معامله می شود.انتهای خبر

0
0