پارسیس تحلیل
1402/08/12
15:00
#شوینده ماهانه ❇️ عملکرد ماهانه مهر نسبت به مهر 1401 ➖ #ساینا فروش 72میلیارد تومانی : رشد 130% ➖ #شگل فروش 198میلیارد تومانی : رشد 30% ➖ #...

#شوینده ماهانه❇️ عملکرد ماهانه مهر نسبت به مهر ۱۴۰۱➖ #ساینا فروش ۷۲میلیارد تومانی : رشد ۱۳۰٪


➖ #شگل فروش ۱۹۸میلیارد تومانی : رشد ۳۰٪


➖ #کیمیاتک فروش ۳۱۱میلیارد تومانی : رشد ۵۱٪


➖ #قرن فروش ۴۷۱میلیارد تومانی : رشد ۵۵٪


➖ #پاکشو فروش ۷۴۹میلیارد تومانی : رشد ۳۰٪


➖ #شپارس فروش ۱۳۰میلیارد تومانی : رشد ۳۷٪


➖ #شپاکسا فروش ۲۴۳میلیارد تومانی : رشد ۲۸٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0