کوانت

رمزارز - رتبه
قیمت :
4,412,470 تومان
$ 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

4,385,615
4,439,326

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار کوانت

نمایش اخبار قدیمی‌تر