کوانت

رمزارز - رتبه 64
قیمت :
تومان
$ 
0.8%-

معاملات روزانه$67,757,476
حجم بازار$1,740,579,758
سکه در گردش12,072,738
عرضه کل14,612,493

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+2%+
0.8%-
14.6%-