اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1402/08/22
12:04
#وضعیت_معامله_خودرویی‌ها ⬅️ #خودرو با قیمت 267.2 تومان در مثبت 2 درصد دادوستد 99 میلیون سهم را پشت سر گذاشته است؛خرید حقیقی 73 درصد و حقوقی 28 در...

#وضعیت_معامله_خودرویی‌ها⬅️ #خودرو با قیمت ۲۶۷.۲ تومان در مثبت ۲ درصد دادوستد ۹۹ میلیون سهم را پشت سر گذاشته است؛خرید حقیقی ۷۳ درصد و حقوقی ۲۸ درصد⬅️ #خساپا با قیمت ۲۳۹.۵ تومان در مثبت ۲ درصد حجم معامله ۶۸ میلیونی را ثبت کرده است؛خرید حقیقی ۶۷ درصد و حقوقی ۳۳ درصد⬅️ #خاور با قیمت ۳۶۸.۶ تومان نزدیک به مثبت ۲ درصد حجم معامله ۳۳ میلیونی دارد؛خرید حقیقی ۷۱ درصد و حقوقی ۲۹ درصد⬅️ #خگستر با قیمت ۴۴۸.۹ تومان در مثبت ۲ درصد دادوستد ۸۵ میلیون سهم را پشت سر گذاشته است؛خرید حقیقی ۹۵ درصد⬅️ #خزامیا با قیمت ۶۱۴ تومان نزدیک به مثبت ۲ درصد دادوستد ۲۷ میلیون سهم را نشان می‌دهد؛خرید حقیقی ۱۰۰ درصد⬅️ #خپارس با قیمت ۱۱۸.۳ تومان نوسان مثبت دارد و حجم معامله آن به ۴۵ میلیون سهم رسیده است؛خرید حقیقی ۹۷ درصد⬅️ #خبهمن با قیمت ۱۸۰ تومان در مثبت ۴ درصد حجم معامله ۳۸ میلیونی داشته است؛خرید حقیقی ۹۲ درصد⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع

انتهای خبر

0
0