سیگنال یاب روزانه
1402/08/15
12:54
🔸بیشترین ورود پول حقیقی: بالبر، بوعلی، ذوب، خاهن، بمپنا، شپنا 🔸بیشترین خروج پول حقیقی: فملی، آریان، بپاس، وآیند، شستا، ونوین

🔸 بیشترین ورود پول حقیقی:بالبر، بوعلی، ذوب، خاهن، بمپنا، شپنا
🔸 بیشترین خروج پول حقیقی:فملی، آریان، بپاس، وآیند، شستا، ونوین

انتهای خبر

0
0