بورس۲۴
1402/04/28
14:22
معرفی مقاوم ترین صندوق های سهامی دوران افول بورس

بورس ۲۴ : بازار بورس پس از روند صعودی پرقدرتی که از اواخر بهمن ۱۴۰۱ تا اواسط اردیبهشت ماه تجربه کرد وارد روند ریزشی شد. در پی این افت شاخص کل که تا نیمه اردیبهشت خود را به بالای ۲,۵ میلیون واحد رسانده بود سطوح مهم را یکی یکی از دست داد و روز گذشته از کانال ۲ میلیون واحد هم خارج شد. طی کمتر از سه ماه اخیر شاخص کل بورس حدود ۲۳ درصد از ارتفاع خود را از دست داد و بخش قابل توجهی از نمادها نیز با کاهش قیمت مواجه شدند. صندوق های سهامی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بازدهی منفی کسب کردند. اما میزان این بازدهی در برخی از صندوق های سهامی شدت بیشتری داشت و برخی نیز با افت ارزش کمی همراه بودند.

معرفی مقاوم ترین صندوق های سهامی دوران افول بورس

بورس۲۴ : بازار بورس پس از روند صعودی پرقدرتی که از اواخر بهمن ۱۴۰۱ تا اواسط اردیبهشت ماه تجربه کرد وارد روند ریزشی شد. در پی این افت شاخص کل که تا نیمه اردیبهشت خود را به بالای ۲,۵ میلیون واحد رسانده بود سطوح مهم را یکی یکی از دست داد و روز گذشته از کانال ۲ میلیون واحد هم خارج شد.


طی کمتر از سه ماه اخیر شاخص کل بورس حدود ۲۳ درصد از ارتفاع خود را از دست داد و بخش قابل توجهی از نمادها نیز با کاهش قیمت مواجه شدند. صندوق های سهامی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بازدهی منفی کسب کردند. اما میزان این بازدهی در برخی از صندوق های سهامی شدت بیشتری داشت و برخی نیز با افت ارزش کمی همراه بودند.


بررسی بازدهی سه ماهه صندوق های سهامی نشان می دهد که دو صندوق آسمان آرمانی سهام و ثروت هامرز نه تنها طی سه ماه اخیر بازدهی منفی نداشتند بلکه به ترتیب حدود ۳ و ۱ درصد بازدهی مثبت نیز ثبت کردند.


کمترین بازدهی منفی به ترتیب در صندوق های ترمه ایساتیس پویا، واسطه گری مالی یکم، مشترک سبحان، مشترک واندیشان، ثروت آفرین تمدن، مشترک دماسنج، بازده بورس و پرتو پایش پیشرو رخ داد. بازدهی این ۸ صندوق طی سه ماه اخیر به ترتیب از ۰,۴ درصد منفی تا حدود ۵ درصد منفی بود.


اگر بازده سه ماهه کل صندوق هیا سهامی را با روند کلی بازار سرمایه مقایسه کنیم می بینیم که عمده صندوق ها با افت ارزش کمتری نسبت به شاخص کل مواجه شدند. در واقع از مجموع ۱۰۶ صندوق سهامی فقط دو صندوق با بازدهی منفی بیش از شاخص کل مواجه بودند. این دو صندوق شامل سهامی اهرمی کاریزما با ۳۰,۵ درصد و سهامی اهرمی توان مفید با ۲۴,۵ درصد بودند.


صندوق های راهبرد ممتاز ابن سینا، مشترک یکم آبان، مشترک ارزش کاوان آینده، اندیشه خبرگان سهام و شاخصی بازار آشنا نیز بین ۲۳ تا ۲۰ درصد بازده منفی داشتند.


صندوق
صندوق
انتهای خبر

0
0