ارزش

صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام

1401/07/09 14:52:12
پایانی:10,330
(-1.14%)
آخرین:10,250
(-1.91%)

تعداد معاملات:130
حجم:1M
ارزش معاملات:10.38B
حجم مبنا:1
9,41011,490
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
148,000
10,250
10,300
6,0772
150,000
10,240
10,310
90,0001
150,000
10,230
10,320
10,3282
74,754(7%)
16(94%)
حجمحقیقیتعداد
1,004,642(100%)
60(100%)
929,888(93%)
1(6%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 48,263,051 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.28سرانه فروش حقیقی: 172,965,864 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.58
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -