ارزش

صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام

1402/09/06 09:12:39
پایانی:17,940
(0%)
آخرین:17,910
(-0.16%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
16,15019,730
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1620
17,870
18,040
2,2381
1600
17,860
18,050
5,0001
110,000
17,850
18,060
1,2501
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -